amsterdam city logo

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /domains/amsterdam-eerstewereldoorlog.nl/DEFAULT/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /domains/amsterdam-eerstewereldoorlog.nl/DEFAULT/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /domains/amsterdam-eerstewereldoorlog.nl/DEFAULT/wp-includes/nav-menu.php on line 601
Terug

Oorlog schudt het dagelijkse leven volledig door elkaar, dat wist de Belgische bevolking maar al te goed. België ging gebukt onder de Duitse bezetting en kreeg  te maken  met restricties, verboden en inbeslagnemingen. Niet voor niets kwam het Belgenland met de titel Poor little Belgium uit de oorlog. Vandaar dat Belgen tijdens de oorlog probeerden in Nederland te blijven of ernaar terug te keren.
Sommigen zagen Nederland en Amsterdam als een vluchtoord met banen en uitkeringen, waar zij – al was het maar tijdelijk – beter konden overleven dan in het ontredderde België. Dat klinkt ook door in de brief van Simons de Ruyter:

’In Antwerpen is niets te verdienen alles duur of niet te bekomen, en het kamp zendt mij daar a.u.b. niet naar toe.’

Brief van Simons de Ruyter, 1914-1918

Brief van Simons de Ruyter, 1914-1918

De Gemeentelijke Arbeidersbeurs van Amsterdam spoorde in oktober 1916 de Belgische vluchtelingen die nog in Amsterdam verbleven en een uitkering ontvingen van de Centrale Commissie aan om zich in te schrijven op de arbeidsmarkt. Het was evenwel niet de bedoeling dat deze Belgen arbeidsplaatsen van Nederlandse werkzoekenden zouden afsnoepen; de Belgen waren dus tweederangs arbeiders.

Brief van wethouder Nicolaas Marinus Josephus Jitta aan de directeur van de Gemeenstelijke Arbeidsbeurs, 5 oktober 1916

Brief van wethouder Nicolaas Marinus Josephus Jitta aan de directeur van de Gemeenstelijke Arbeidsbeurs, 5 oktober 1916

Toch waren de gemeente en de commissie voor Belgische uitgewekenen in 1915 argwanend om Belgen nog verdere hulp te verlenen. In november 1915 verscheen een bericht van de commissie dat steeds meer uitgewekenen in Amsterdam aanklopten om ondersteuning te ontvangen. Het ging hierbij om twee groepen Belgen. Vluchtelingen die al sinds het najaar van 1914 in Nederland verbleven en vluchtelingen die pas recent de grens waren overgestoken. Het kon volgens de commissie niet de bedoeling zijn al deze personen financieel te ondersteunen. De mogelijkheid bestond zo immers dat Amsterdam een asiel zou worden waar men op een relatief gemakkelijke manier bijstand en werk zou kunnen vinden.